Όροι και προϋποθέσεις

Το dimitrislalos.com ανήκει στον Δημήτρη Λάλο. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε χρήση μέσω του dimitrislalos.com. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ χωρίς εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του.

Τροποποίηση όρων

Ο Δημήτρης Λάλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η τροποποίηση ή ανανέωση ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί το παρόν κείμενο. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Ο Δημήτρης Λάλος δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών του σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ταχυδρομείου).

Ισχύον δίκαιο – δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Όροι χρήσης

Κάνοντας χρήση του dimitrislalos.com συμφωνείτε με τους όρους τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δημήτρη Λάλου.

H χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας.

Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Ο Δημήτρης Λάλος δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται ως έχει χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Ο Δημήτρης Λάλος δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του dimitrislalos.com σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Ο Δημήτρης Λάλος δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε.

Ζητείται να συμπληρώνετε σωστά τα πεδία όνομα, διεύθυνση, μήνυμα στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του dimitrislalos.com υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo dimitrislalos.com για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον Δημήτρη Λάλο ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας και λοιπά,

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης συμφωνούν ότι οι συνεργάτες του Δημήτρη Λάλου δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το dimitrislalos.com

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σύνδεση ή εγγραφή

Για την εγγραφή ή σύνδεση σας στο dimitrislalos.com απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Ο Δημήτρης Λάλος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο dimitrislalos.com

Πνευματικά δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στον Δημήτρη Λάλο και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του dimitrislalos.com εκτός αν ορίζεται διαφορετικά είναι πνευματικής ιδιοκτησία του Δημήτρη Λάλου και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια του Δημήτρη Λάλου. Η εμφάνισή στο dimitrislalos.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης.

Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το dimitrislalos.com συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο Δημήτρης Λάλος καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή link σε άλλο site παρέχεται για διευκόλυνση και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται εκεί.

Ισχύων νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τον Δημήτρη Λάλο στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία καθοδηγεί την χρήση και κάθε ερμηνεία σχετικά με το dimitrislalos.com.

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο dimitrislalos.com από άλλη χώρα έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους νόμους της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με τον Δημήτρη Λάλο και έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του dimitrislalos.com και στους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δήλωση εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο dimitrislalos.com

Όταν στέλνετε ένα αίτημα η πληροφορία που παρέχετε χρησιμοποιείται για να λάβετε απάντηση ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Οι αιτήσεις που συμπληρώνετε και η αλληλογραφία που στέλνετε θεωρείται απόρρητη. Δεν μεταβιβάζεται το περιεχόμενο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρείται ότι θίγει τον Δημήτρη Λάλο.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

1.προστατευθεί για δικαιώματα και περιουσία

2.προστατευθεί ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του dimitrislalos.com

3.προστατεύθεί η προσωπική ασφάλεια ή η περιουσία των χρηστών και του κοινού

Παρ’ όλα αυτά εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online όλες οι πληροφορίες καθώς επίσης και η IP address θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι συνεργάτες του Δημήτρη Λάλου μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Επίσης, αν ζητήσετε από τον Δημήτρη Λάλο να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε αλληλογραφία, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

To dimitrislalos.com έχει συνδέσεις με άλλα sites. Ο Δημήτρης Λάλος δεν είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.